ΚΎΡΙΕ ΚΑΙ ΔΈΣΠΟΤΑ ΤΗΣ ΖΩΉΣ ΜΟΥ ~ ΚΕΊΜΕΝΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΕΓΡΉΓΟΡΣΗΣHome » Shop » Books & CDs » Greek Books » ΚΎΡΙΕ ΚΑΙ ΔΈΣΠΟΤΑ ΤΗΣ ΖΩΉΣ ΜΟΥ ~ ΚΕΊΜΕΝΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΕΓΡΉΓΟΡΣΗΣ

Available Discounts

30% off Books

  • buy at least $500.00, save 30%
 

$20.00ea

Product Description

Η προσευχή του Αγίου Εφραίμ μας παρακινεί να απομακρυνθούμε από τον κίνδυνο να παραμείνουμε επιφανειακοί. Ακόμα καλύτερα, μας προτρέπει επίμονα να επανεύρουμε αυτό που πραγματικά είμαστε βαθιά μέσα μας. Με μία λέξη, μας υπενθυμίζει διαρκώς ότι πρέπει πρώτα να γίνουμε φτωχοί, ταπεινά ανοιχτοί στην δύναμη της Χάρης.

Can't find what you're looking for?

Contact us on (02) 4374 1060 or, email us at admin@pantanassa.org.au